Доведено наукою: ікона справді захищає і рятує

Останнім часом ми чи не щодня чуємо інформацію про те, що десь замироточила ікона, мощі. Не так важливо, чи це в монастирі, церкві чи в когось удома. Люди називають таке явище чудом, а рідині, яка виділяється з намоленої реліквії, - миру - приписують надзвичайну силу.

Бодай часточку цієї живильної рідини люди прагнуть нанести на себе, змащують хворі місця, навіть споживають, щоб оздоровитися.

І ось ученому Михайлові Лазорику вперше експериментально вдалося довести, що продукти мироточення справді мають лікувальну силу! Вони можуть блокувати ріст грибків та бактерій, а саме
вони, як відомо, запускають хвороботворні механізми в організмі.

-- Я та мої однодумці розробили спосіб, який дозволяє визначити з допомогою мікробіологічних досліджень безпечність продуктів мироточення, - розповідає газеті "Експрес" Михайло Іванович. - Недавно ми отримали патент на свій винахід.

-- Що спонукало вас узятися за дослідження рідини, яка виділяється з предметів мироточення?

-- Мироточення - це поява світлої олійної вологи з приємним запахом на іконах, мощах святих. Воно є досить поширеним явищем у християнських конфесіях і викликає великий інтерес у вірян, які часто хочуть не тільки доторкнутися до цієї рідини, а й спожити її.

Перед нами було поставлено завдання розробити доступний метод визначення ступеня безпечності продуктів мироточення поетапними мікробіологічними дослідженнями. Адже широке і безконтрольне споживання і натуральних, і фальсифікованих продуктів мироточення може стати причиною побічних реакцій та ускладнень. Та й ажіотаж довкола них викликає появу фальсифікатів, на цьому спритники заробляють гроші. На жаль, питанню безпеки використання та споживання продуктів мироточення уваги не приділяють ні Церква, ні держава.

-- Що стало об'єктом досліджень?

-- Настоятель монастиря, що в селі Кибляри Закарпатської області, отець Микола Ананченко звернувся з проханням провести наукове дослідження рідини з предметів культу, які почали мироточити в монастирі. Улітку минулого року в келії, де проживала та молилася сестра Єлизавета, з'явився приємний запах. Потім на деяких предметах помітили росу, вони почали інтенсивно виділяти рідину. З трьох таких предметів й узяли матеріал для досліджень - з каменя Почаївської лаври, який почав мироточити в монастирі, невеликого настільного хреста з розп'ятим Ісусом Христом та ікони "Виправдання загиблих". Зразки передали для дослідження анонімно. Тобто ті, хто
проводив їх, знали лише номери взірців.

-- Яким чином проводили дослідження?

-- Для визначення безпечностi продуктiв мироточення було вибрано мiкробiологiчнi методи. Вони доступнi, бо санiтарно-епiдемiологiчнi станцiї i лабораторiї при них функцiонують у кожному районi та областi.

Кожен взiрець передбачав поетапну перевiрку на п'ять ступенiв безпечностi. На першому фахiвцi визначали наявнiсть в об'єктах бактерiй та грибкiв посiвом матерiалу на чашки iз середовищем
Мюллера-Хiнтона. Якщо пiсля посiву продуктiв мироточення на чашках через добу або двi виростала мiкробна флора чи грибки, це свiдчило про те, що речовина здатна заразити пацiєнта. Тобто, що безпечнiсть нульова i продукт мироточення може бути шкiдливим. Якщо росту бактерiальної флори пiсля посiву на середовище Мюллера-Хiнтона не спостерiгали, це вказувало на перший ступiнь безпечностi продукту.

На другому етапi проводили посiв бактерiй або грибкiв на спецiальнi середовища i наносили на них краплю продукту мироточення. Через одну та двi доби переглядали чашку i визначали, чи на мiсцi краплi ростуть бактерiї або грибки. Якщо навколо краплi продукту мироточення бактерiї або грибки не ростуть, це свiдчило, що цей продукт блокує рiст окремих штамiв, а отже, вiн має бактерициднi
властивостi й другий ступiнь безпечностi.

Здатнiсть продукту мироточення блокувати рiст двох i бiльше штамiв бактерiй або грибкiв на середовищах ми оцiнили як третiй ступiнь безпечностi. Для цього його розвели у стерильному фiзiологiчному розчинi (0,85% розчин кухонної солi у водi, який не пошкоджує i не порушує життєдiяльностi бактерiй та грибкiв).

Блокаду росту лише одного штаму бактерiї або лише одного виду грибка розведеним стерильним фiзiологiчним розчином продукту мироточення 1:10 i вище оцiнили як четвертий ступiнь безпечностi, що вказує на його високу бактерицидну дiю. А блокада бактерiй двох i бiльше штамiв або двох штамiв грибкiв, або одного штаму бактерiї й одного штаму грибка розведенням 1:10 i бiльш
високими (1:20, 1:30) -- як п'ятий ступiнь безпечностi продукту мироточення.

-- I якi результати вдалося одержали?

-- Усi взiрцi не дали росту бактерiй i грибкiв, що вiдповiдає першому ступеню безпечностi. Тобто, вони можуть бути допущенi до контактування з людьми.

На всiх подальших етапах, зокрема й на п'ятому, лише один взiрець - рiдина з розп'яття - блокував рiст двох штамiв i бактерiй. Тобто, вiн показав високу бактерицидну дiю й лiкувальнi властивостi.

Треба сказати, що цей взiрець у використаннi в екстремальних умовах довiв i свою клiнiчну ефективнiсть. Уже пiд час проведення мiкробiологiчних дослiджень у Мукачiвську обласну дитячу лiкарню потрапив хлопчик 1,5 року, який пiд час падiння травмував голову - у нього були переломи кiсток черепа та крововиливи в мозок. Стан дитини був дуже важкий, хлопчик перебував у комi i був пiд'єднаний до апарата штучного дихання. Лiкарi вважали дитину безнадiйною i готувалися вiд'єднати пацiєнта вiд апарата. Батьки одержали продукт мироточення з настiльного хреста з розп'ятим Iсусом Христом. Спробу батькiв помазати лоб дитини продуктом мироточення лiкарi сприйняли скептично, але не заборонили. Вiдразу пiсля помазання дитина почала самостiйно дихати i наступного дня була виписана додому. Iнакше, як дивом, це не назвеш.

-- Чому не всi продукти мироточення показали однакову дiю?

-- Нам важко це зрозумiти, але виявляється, все, що пов'язано з Христом, має бiльшу силу. У цьому випадку йдеться про силу розп'яття.

-- Чому мироточать церковнi предмети?

-- Є богословськi та науковi пояснення цього феномена. Я вважаю, що мироточення - особливий спосiб матерiалiзацiї молитов. Богослови для термiна матерiалiзацiя використовують "воплочення слова". Молитви мають чiткi частотно-хвильовi й польовi фiзичнi характеристики, якi позитивно впливають на людину i, зокрема, на динамiку показникiв клiтин кровi, за що ми ще у 2007 роцi одержали патент на винахiд.

Останнiм часом почастiшали випадки мироточення iкон та iнших релiгiйних предметiв. Думаю, це не випадково. Бог хоче нас про щось попередити, щось нам сказати. Можливо, посилає нам такi
дива, щоб ми бiльше вiрили та молилися.

Джерело: "Експрес"

 

Вибір читачів за тиждень

Відео