Транспортний податок: з 1 липня податківці вмикають "лічильник"

Розмiр штрафу у випадку несплати податку становитиме 9 тисяч гривень. Деякi автовласники вже отримали податковi повiдомлення-рiшення про сплату транспортного податку, декого це ще чекає. Його потрiбно буде заплатити протягом двох мiсяцiв, iнакше - чималий штраф.

- З 1 сiчня були запровадженi податковi норми, якi регламентують новий транспортний податок, - розповiдає газеті "Експрес" Євген Власов, юрист ЮК "Альянс Ратушняк i Партнери". - Вiн є мiсцевим податком та рiзновидом податку на майно (ст. 265 ПК України), а отже  - одним з джерел наповнення мiсцевих бюджетiв. Платниками транспортного податку є як фiзичнi (в тому числi й iноземцi), так i юридичнi особи. Оподатковуються лише легковi автомобiлi, якi експлуатували до 5 рокiв i об'єм цилiндрiв двигуна яких понад 3000 куб. см. За кожен такий легковий автомобiль власниковi доведеться щороку сплачувати податок у розмiрi 25 тисяч гривень за умови володiння цим авто цiлий рiк або 2083 гривнi за один мiсяць.

Для нового власника податок нараховується з мiсяця, коли до нього перейшло право власностi. Але навiть якщо автомобiль було придбано наприкiнцi мiсяця, доведеться сплачувати податок, як за повний мiсяць володiння. Якщо машинi понад 5 рокiв, то платити податок не потрiбно.

- Чи багатьох автовласникiв торкнеться новий податок? У якi термiни треба буде його сплатити?

- Що стосується фiзичних осiб, то, за даними Мiнiстерства фiнансiв, податок на розкiшнi автомобiлi стосуватиметься понад 17 тисяч транспортних засобiв. За загальним правилом, податок обчислюється податковою службою за мiсцем реєстрацiї платника податку, а для фiзичних осiб-нерезидентiв - за мiсцем реєстрацiї їхнього транспортного засобу. До 1 липня власниковi автомобiля податкова служба повинна вручити повiдомлення-рiшення і вiдповiднi платiжнi реквiзити. Iнформацiю про об'єкти оподаткування вона дiзнається вiд органiв внутрiшнiх справ (МРЕО). Транспортний податок фiзичнi особи повиннi сплатити протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення.

- Чи передбаченi якiсь штрафи за невчасну сплату податку? - Так, пеня плюс штраф. Згiдно з нормами Податкового кодексу, на суму податкового боргу пiсля закiнчення встановлених ПКУ строкiв погашення узгодженого грошового зобов'язання нараховується пеня в розмiрi 120% рiчних облiкової ставки НБУ. Якщо взяти нинiшню ставку НБУ 30%, то 120% вiд 30% - це 36% (за повний рiк прострочення). Крiм того, нараховується на суму узгодженого зобов'язання (а воно є узгодженим, якщо не оскаржується або не було оскаржене) штраф у розмiрi 10% (якщо прострочення до 30 календарних днiв), 20% (бiльш як 30 днiв). Неважко пiдрахувати: розмiр штрафних санкцiй у разi несплати податку становитиме 9 тисяч гривень.

Джерело: "Експрес".
 

Вибір читачів за тиждень

Відео