CPM як дієвий інструмент управління проєкту

На правах реклами

CPM є покроковою системою управління. Інструмент застосовується для окремого проєкту та бізнесу в цілому. CPM — це метод оцінки витрат у майбутньому та складання графіку виконання термінів розв’язання низки завдань. Суть полягає у складанні критичного шляху, або ланцюжка завдань, найбільших за тривалістю, які не можна відкинути, забути чи відкласти без шкоди для проєкту. CPM вважається революційним методом в управлінні, оскільки він дозволив з’ясувати: виконання необхідних завдань у потрібний час означає уникнення зайвих трат.

Історія та розвиток методу критичного шляху

Інструмент з’явився у США в 1950-х роках. Перед компанією DuPont виникла необхідність перезапустити хімічний завод з мінімальними втратами. Застосувавши метод, вона успішно виконала завдання. Відтоді CPM поширився серед підприємств інших галузей. У 1960-х цікавість до методу знизилась. У той час для обрахунків користувалися громіздкими комп’ютерами, які здорожчували вартість управління проєктом. Завдяки інноваціям у програмному забезпеченні з’явився настільний комп’ютер, і простота використання стала поштовхом до зростання популярності методу.

Основні принципи CPM

Одним із ключових елементів методу є ідентифікація завдань. Важливо скласти перелік дій, необхідних для результативності проєкту. Після цього йде розрахунок тривалості виконання завдань. Один із ключових принципів — виявлення залежностей: одна дія визначає початок наступної. За допомогою умов пріоритетності та критичності, а також прогнозування часу, можна зробити розрахунки, розподілити завдання між працівниками компанії та скоротити терміни виконання проєкту.

Переваги та обмеження CPM

Серед переваг методу критичного шляху проєкту — покращення планування. Керівник визначає та розподіляє найважливіші завдання. Якщо будь-яка дія виконається швидше або затягнеться, це вплине на тривалість усього проєкту. CPM полегшує оцінку ризиків. Це можливо завдяки з’ясуванню взаємозалежності завдань: стає очевидно, як терміни виконання одного з них впливають на інше.

Серед недоліків методу виокремлюють складність встановлення точних даних. Неможливо детально, до секунди передбачити, скільки часу займе виконання певного завдання і чи не виникнуть перешкоди, які затримують терміни. Що складніше проєкт, то важче реалізувати на практиці точний графік його виконання.

Практичне застосування CPM у різних галузях

CPM розроблявся понад півстоліття тому для вирішення конкретного завдання — перезапуску заводу з виробництва хімікатів. Сектор B2B, будівництво, сфера ІТ, виробництво — деякі з галузей, у яких метод критичного шляху використовується з успіхом. Інструмент підходить для завдань будь-якого типу — конструювання, дослідження, проєктування, впровадження розробки тощо. Наприклад, у будівництві метод допомагає впорядковувати завдання, що повинні виконуватися послідовно: спочатку — купівля матеріалів, потім — фактичне зведення будівлі.

Інтеграція CPM з іншими методами та інструментами управління проєктами

Разом із CPM використовується PERT, який теж визначає найбільш тривале завдання. Методи є основою для планування проєкту та контролю над ним. При цьому PERT орієнтований на завдання високої складності та значного ступеня невизначеності. CPM використовується для складання графіків виконання рутинних дій.

Висновки

В сучасному управлінні проєктами важливо використовувати метод критичного шляху, щоб упорядкувати послідовність завдань, визначити терміни і діяти відповідно до встановленого графіку. Завдяки глибокому вивченню й аналізу CPM, підвищується ефективність управління проєктом.

Фото з відкритих джерел

Вибір читачів за тиждень

Відео