Щоб подарувати дитині-сироті сім'ю, необхідно зробити дев’ять кроків

11

Усиновлення вважається пріоритетною формою в Україні влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для окремих сімей це єдиний шанс на неповторні щоденні радощі, пов’язані із вихованням малечі. Натомість дехто, вже маючи рідних дітей, хоче й сироті подарувати батьківську опіку.

Жителі краю, які бажають усиновити дитину, можуть звернутися з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Про детальний покроковий процес усиновлення інформує начальник обласної служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд:

КРОК 1: Батьки, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до Служби у справах дітей за місцем проживання.

До заяви додаються такі документи:

• копія паспорта;

• довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, завірена в установленому порядку;

• копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; • висновок про стан здоров’я кожного заявника;

• нотаріально завірена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

• довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання для кожного заявника;

• копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

КРОК 2: Після подання заяви кандидатом, протягом десяти робочих днів працівник Служби у справах дітей:

• проводить бесіду із заявником, з’ясовує мотиви усиновлення;

• складає акт про обстеження житлово-побутових умов потенційних батьків-усиновлювачів;

• розглядає питання про можливість усиновлення ними дитини;

• готує відповідний висновок;

• у разі прийняття позитивного рішення ставить їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Служби у справах дітей будь-якої області для встановлення контакту з дитиною. Термін дії документів стосовно усиновлення – один рік з дня їх видачі.

КРОК 3: Служба у справах дітей спільно з потенційними усиновлювачами здійснює процес взаємопідбору дитини, під час якого з’ясовується чи ресурси родини (інтелектуальні, емоційні, особистісні, духовні; інтереси та здібності) відповідають потребам дітей.

КРОК 4: Служби у справах дітей надають кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до Служби у справах дітей за місцем розташування відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною. Кандидати в усиновлювачі, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звернутися для отримання повторного направлення.

КРОК 5: Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до Служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява складається українською мовою, у ній зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце перебування (проживання) дитини.

Список документів, які надаються керівником дитячого закладу, де знаходиться дитина, після встановлення контакту з дитиною:

• копія свідоцтва про народження дитини;

• копії документів, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою;

• висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

• акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Кандидат в усиновлювачі має право:

• ознайомитися з особовою справою дитини, яка може бути усиновлена;

• провести додаткове медичне обстеження дитини.

КРОК 6: Служба у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.

Документи, які подаються до суду:

• заява до суду про усиновлення; • висновок про доцільність усиновлення;

• акт обстеження житлово-побутових умов усиновлювачів;

• документ, який підтверджує наявність житла;

• довідки про заробітну плату;

• копія свідоцтва про шлюб;

• висновок про стан здоров’я кожного заявника;

• довідка про наявність чи відсутність судимості;

• копія свідоцтва про народження дитини;

• один із документів, що підтверджує статус дитини:

• копія свідоцтва про смерть батьків дитини;

• рішення суду про позбавлення батьківських прав;

• визнання батьків безвісно відсутніми, недієздатними, померлими;

• оригінал нотаріально завіреної згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;

• акт про знайдену, підкинуту дитину;

• згода дитячого закладу (та згода самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити);

• довідка про невідвідування дитини батьками (при умові усиновлення згідно з ч. 2 ст. 219 Сімейного кодексу України);

• висновок про стан здоров’я дитини; • акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною. Усиновлення дітей здійснюється на підставі рішення суду.

КРОК 7: Отримавши копію рішення суду (через 10 днів з дати винесення рішення), усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, у присутності представника Служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення.

КРОК 8: В органах реєстрації актів цивільного стану отримується свідоцтво про усиновлення та нове свідоцтво про народження, вноситься запис про дитину в паспорт.

КРОК 9: Батьки мають зареєструвати дитину в паспортному столі за місцем свого проживання.

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені можливо переглянути на сайті Міністерства соціальної політики України - http://www.msp.gov.ua/children/motherhood.php

Більш детальну консультацію можна отримати в службі у справах дітей за місцем проживання.

Вибір читачів за тиждень

Відео