Оксана Бучко

У Тернополі подбали про здоров’я громади

269940616_4786095331470314_1738417671925852419_n

Програму «Здоровя громади на 2021-2024 роки» затвердили у Тернополі. Вона передбачає реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, задоволення медичних потреб населення громади за найбільш значущими в соціально-економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та покращення якості життя.

Фінансування програми у 2022 році становить  215850,5 грн.

Основними завданнями Програми є:

1. Впровадити організаційно-правові засади управління охороною здоров’я- 54289,1 грн:

2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я - 15568,7 грн.

3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями - 5281,5 грн.

4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет - 2438,6 грн.

5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб - 9860,2 грн.

6. Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями.

7. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД - 160,0 грн.

8. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення - 1964,0 грн.

9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю – не потребує фінансування.

10. Розвиток трансплантології - 2600,0 грн.

11. Розвиток стоматологічної допомоги - 9278,1 грн.

12. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС - 223,2 грн.

13. Покращення медичної допомоги учасникам АТО,ООС, членам їх сімей та батькам загиблих учасників АТО,ООС - 3531,6 грн.

14. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

15. Зміцнення здоров’я дітей - 8166,7 грн. 16. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців громади - 1205,0 грн. 17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я - 94983,8 грн.

Виконання Програми передбачає такі результати:

1. Покращити демографічну ситуацію в громаді:

-знизити рівень смертності до 5 відсотків.

2. Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:

- розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації стаціонарних лікувальних закладів, привести до належного стану приміщення, у яких вони розташовані;

- оновити медичне устаткування;

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики сімейними лікарями до 60 відсотків;

- реалізувати принципи організації та координації лікарем загальної практики -сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

-збільшити питому вагу чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медичної допомоги;

-зосередитись на пріоритетному напрямку розвитку охорони материнства та дитинства, системі первинної медичної допомоги та інституту сімейного лікаря;

-проводити пропаганду здорового способу життя з метою доведення до свідомості мешканців громади необхідність активного рухливого способу життя, занять спортом, дотримання правил гігієни, правильного харчування, подолання шкідливих звичок;

-забезпечити щорічне фінансування робіт по проведенню ремонту приміщень лікувальних закладів, придбання сучасного обладнання та медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для медпрацівників на рівні, не нижчому, ніж у попередні роки (з врахуванням можливостей місцевого бюджету);

-забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів і забезпечення пожежної безпеки.

3. Підвищити якість надання медичної допомоги:

- поліпшити медичну допомогу за допомогою новітніх медичних технологій;

- забезпечити населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

- покращити забезпечення закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади, діагностичним обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами;

- забезпечити максимальне охоплення мешканців громади профілактичними оглядами з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей;

- забезпечити виявлення захворюваності на ранніх стадіях та зниження смертності населення у працездатному віці на 3 відсотки;

- знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу на 5 відсотків;

- зменшити летальність в стаціонарах від гострого інфаркту міокарда та від інсульту на 5 відсотків;

- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 2 відсотки;

- знизити показник онкозанедбаності на 18 відсотків;

- покращити соціальну підтримку учасників АТО,ООС, членам їх сімей та батькам загиблих учасників АТО,ООС.

4. Забезпечити функціонування та удосконалити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я в умовах єдиного медичного простору.

Фото з відкритих джерел

Вибір читачів за тиждень

Відео