Оксана Бучко

Тернополяни мають знати випадки «тишини» англійських звуків

picture2_rot-na-zamok-slov_365735_p0

У деяких англійських словах букви випадають при вимові, так і не перейшовши у звуки. Мова йде про t, d, k, g, c. Вони можуть випадати із вимови на початку, всередині та укінці слова.

Англійською мовою ці букви називають Silent spellings. Про класифікацію усіх приголосних звуків англійської мови читайте на «Терені» ТУТ.

Тож буква b не вимовляється наприкінці та всередині таких слів: - bomb - comb - гребінець; - crumb - крихта, м’якушка хліба; - climb - debt - борг; - doubt - сумнів; - dumb - німий; - lamb - limb – кінцівка, відгалуження; - numb - [nem] онімілий, заціпенілий; - thumb - tomb - [tu:m] – могила; - womb [wu:m] - черево, морок, тьма; - plumber – сантехнік; - subtle - ['setl] тонкий, ніжний, гострий, проникливий

Буква p часто не озвучується вкінці та на початку слів: - corps - [kɔ:] корпус - coup - [ku:] вдалий хід; удача в справах; раптовий удар, успіх - psalm - psyche - receipt - [ri'si:t] розписка в отриманні, квитанція; - cupboard ['kʌbəd] – шафа для посуду; - pneumonia – - pseudonym - psychologist -psychology Буква t - вкінці та всередині слів, буква d - всередині слів: - ballet - bouquet [bəʊ'keɪ] букет - buffet ['bufeɪ] буфет - debut ['deɪb(j)uː] дебют - depot ['depəʊ] склад, сховище; складські приміщення; комора - fillet [filei] стрічка - gourmet ['guəmei] гурман, гастроном; - rapport [ræ'pɔ:] зв’язок; - valet ['væleı] слуга; - fasten ['fɔ:s(ə)n] зв’язувати, скріплювати; - hasten ['heis(ə)n] поспішати, квапитися; квапити, підганяти - listen - moisten ['mɔis(ə)n] зволожувати - often - soften - mustn’t - bristle ['brɪs(ə)l] щетинка; щетина; розсердитися; - castle - hustle ['hes(ə)l] штовханина, тиснява; - whistle [wis(ə)l] свист; - mortgage ['mɔ:gidʒ] застава; іпотека, заставна - Christmas - handsome - handkerchief ['hæŋkəʧif] носовичок, косинка; - - Wednesday - wrestle ['res(ə)l] боротьба, сутичка; наполеглива боротьба (з труднощями). Букви g, c – всередині слів, k – на початку: -bought -bright -brought -caught -drought - [draut] посуха, посушливість, сухість (клімату); -feign - [fein] симулювати; прикидатися, придурюватися; -fought - [fɔ:t] битися (мин. час); -height -high -knack [næk] уміння, спритність, вправність; майстерність; -knee -light -might -night -ought -reign [reɪn] царювання, влада, панування; -right -sign - підписувати; -sight [sait] - виявляти; -sought – шукати, розшукувати (мин. час); -taught -thought -weigh -align ['əlaɪn] розташовувати по одній лінії; ставити в ряд; -assign [ə'saɪn] правонаступник; призначати (строк); визначати, встановлювати (границю, межу); призначати, відводити (що-небудь, кому-небудь); -benign [bɪ'naɪn] милостивий; милосердний, лагідний, ласкавий; -campaign -champagne -consign [kən'sain] передавати, доручати, довіряти; відправляти, посилати (на консигнацію); -distraught [dɪs'trɔ:t] збентежений; -design -indict [in'dait] звинувачувати в правопорушенні; -malign [mə'lain] згубний; шкідливий; лихий; -resign [ri:'sain] знову підписувати, піти у відставку; -tonight -foreign -knowledge -muscle -sovereign ['sɔvrin] правитель, володар; верховний, вищий; -alignment -arraignment [ə'reɪnmənt] притягнення до суду (по кримінальній справі); пред’явлення обвинувачення; -assignment -consignment [kən'sainmənt] вантаж; партія товарів; відправлення, посилка вантажів; -designer За матеріалами книги The American Accent Guide by BEVERLY A. LUJA. Фото з відкритих джерел

Вибір читачів за тиждень

Відео